KUMPULAN MODEL SOAL SBMPTN TENTANG LIMIT FUNGSI

 1. Tentukan nilai dari limit fungsi di bawah ini :
  lim
  x → 1
  3x3 + 2x2 + x – 6= ….
  4x2 + 5x – 9
  A. 2
  B. 1
  C. 2013
  D. 1713
  E. 1413
 2. Jika diketahui persamaan berikut :
  lim
  x → 1
  p (x – 2) + q – 3= –32
  x – 1

  Maka nilai p + 2q sama dengan ….

  A. 27D. -9
  B. 18E. -27
  C. 9

 3. Nilai dari :
  lim
  x → ∞
  16x2 + 8x + 10 – 4x + 2 = ….
  A. 3D. -2
  B. 2E. -3
  C. 0
 4. Nilai dari :
  lim
  x → ∞
  (4x + 1)(3x – 1)(2 – x)= ….
  (6x + 7)(2x – 5)(x + 8)
  A. 2D. -2
  B. 1E. -3
  C. -1
 5. Nilai dari :
  lim
  x → 0
  6x2 + 3x= ….
  tan 2x
  A. 0D. 1½
  B. ½E. 92
  C. 1
 6. Nilai dari :
  lim
  x → 3
  sin 2(x – 3)= ….
  x2 – 9
  A. 52D. ⅓
  B. 32E. 25
  C. ½
 7. Nilai dari :
  lim
  x → 0
  tan 4x sin 6x= ….
  10x2
  A. 145D. 3
  B. 625E. 145
  C. 1
 8. Nilai dari :
  lim
  x → ∞
  4x2 + 5x + 1 – √4x2 + 4x + 3 = ….
  A. 1D. ¼
  B. ½E. ∞
  C. ⅓
 9. Nilai dari :
  lim
  x → 0
  cos 6x – 1= ….
  tan2 2x
  A. -92D. 72
  B. -72E. -32
  C. 92
 10. Nilai dari :
  lim
  x → 2
  2 – √2x= ….
  4 – x2 
  A. 2 D. ¼
  B. 1 E. ⅛
  C. ½