KUMPULAN MODEL SOAL SBMPTN TENTANG TURUNAN

 1. Pada selang -1 ≤ x ≤ 2, fungsi y = x3 – 3x2 + 3 mempunyai nilai maskimum sama dengan …..
  A. 8
  B. 6
  C. 3
  D. -1
  E. -6
 2. Garis singgung x + y = 2 menyinggung bulat x2 + y2 – 6x – 2y + q = 0 untuk q sama dengan …..
  A. 16D. 4
  B. 8E. -8
  C. 6
 3. Jarak akrab dari titik (5,1) ke kurva y = 2x2 ialah …..
  A. √19D. √14
  B. √17E. √13
  C. √15
 4. Persamaan garis singgung pada kurva :
  y =2x + 1
  2 – 3x

  di titik (1,-3) ialah ….

  A. 7y + x + 20 = 0
  B. y + 7x – 10 = 0
  C. 7y – x + 20 = 0
  D. y – 7x + 10 = 0
  E. 7y – x – 20 = 0
 5. Jika x1 dan x2 merupakan akar-akar dari persamaan x2 + kx + k = 0, maka nilai k semoga x13 + x23 mencapai nilai maksimum sama dengan …..
  A. 4D. -1
  B. 3E. -2
  C. 2
 6. Jika diketahui :
  f(x) =sin x – cos x
  sin x

  maka f ‘(⅓π) sama dengan ……

  A. 2D. ¼
  B. 1E. 1⅓
  C. ¾
 7. Diketahui kurva y = kx3 + 3x2 + mx + 6, dengan k dan m konstanta. Jika kurva tersebut mencapai minimum di x = -1 dan mencapai maksimum di titik (2,p), maka nilai p ialah ……
  A. 36D. 26
  B. 32E. 24
  C. 28
 8. Persamaan garis singgung pada kurva y = x2 + 2x – 1 yang sejajar dengan garis 6x + 3y – 1 = 2 ialah …..
  A. 8x + 4y – 5 = 0
  B. 4x + 2y – 5 = 0
  C. 4x + 2y + 5 = 0
  D. 2x + y – 5 = 0
  E. 2x + y + 5 = 0
 9. Fungsi :
  f(x) =x2 + 3
  x – 1

  turun untuk nilai x yang memnuhi ……

  A. -3 < x < 1 atau x > 1
  B. -1 < x < 1 atau 1 < x < 3
  C. x < -3 atau x > 1
  D. x < -1 atau x > 4
  E. -3 < x < -1
 10. Jika f(x) = a cos 2x + bx, f ‘(¼π) = -1, dan f ‘(½π) = 3, maka a + b sama dengan ……
  A. 8D. 5
  B. 7E. 4
  C. 6
 11. Garis singgung yang melalui titik dengan absis 2 pada kurva y = x3 + 5x – 17 ialah …..
  A. y = 17x – 37
  B. y = 17x – 36
  C. y = 17x – 35
  D. y = 17x – 34
  E. y = 17x – 33
 12. Nilai minimum relatif fungsi f(x) = x3 + 3x2 – 9x + 3 ialah …..
  A. 30D. -12
  B. 12E. -30
  C. -2
 13. Nilai maksimum dan nilai minimum mutlak dari kurva y = 2x3 – 9x2 + 12 x + 6 pada selang 0 ≤ x ≤ 2 berturut-turut ialah ….
  A. 12 dan 6D. 11 dan 5
  B. 12 dan 5E. 10 dan 6
  C. 11 dan 6
 14. Persamaan garis singgung di titik belok pada kurva y = x3 – 3x2 + 2x + 8 ialah …..
  A. x + y = 10
  B. x + y = 9
  C. x + y = 8
  D. x + y = 7
  E. x + y = 6
 15. Titik belok dari fungsi y = x3 – 3x2 + x + 5 ialah …..
  A. (0,5)D. (-1,5)
  B. (1,4)E. (-2,8)
  C. (2,3)