MODEL SOAL SBMPTN MAKNA BAHASA SEMANTIK

 1. Ungkapan-ungkapan berikut mengandung makna kiasan, tetapi tidak berkaitan dengan makna baik atau buruk, sopan atau tidak sopan, kecuali ….
  A. Mata anggaran
  B. Banting tulang
  C. Roda ekonomi
  D. Keras kepala
  E. Mental baja
 2. Kelompok kata di bawah ini yang tidak mempunyai korelasi makna yang berlawanan secara mutlak ialah ….
  1. Laki-laki-perempuan
  2. Jantan-betina
  3. Mati-hidup
  4. Salah-benar
  5. Ibu-anak
 3. Kelas akselerasi ialah untuk memenuhi kebutuhan siswa yang memiliki potensi dan bakat akademis luar biasa. Makna dari istilah akselerasi pada kalimat tersebut ialah ….
  A. Unggulan D. Tambahan
  B. Peningkatan E. Khusus
  C. Percepatan
 4. Untuk mencegah terjadinya perpecahan, semua pihak yang bertikai dalam badan partai itu akan melaksanakan rekonsiliasi.
  Kata rekonsiliasi dalam kalimat tersebut berarti ….
  1. Perbuatan memulihkan persahabatan pada keadaan semula
  2. Perundingan mencapai kesamaan pandangan
  3. Tindakan memperbaiki keadaan
  4. Pengembalian menyerupai semula
  5. Kesepakatan perdamaian
 5. Kalimat berikut yang berisi opini ialah …..
  1. Tuntutan untuk bekerja secara profesional harus diikuti dengan pertolongan penghargaan sepadan
  2. Areal parkir untuk kendaraan roda empat selalu diperluas
  3. Harga tiket kereta api selalu mengalami kenaikan pada ketika liburan
  4. Usia penerima seleksi menjadi PNS tidak dibatasi
  5. Masa jabatan presiden ialah lima tahun
 6. Kalimat berikut yang bermakna sinestesia ialah ….
  1. Kepala stasiun mengalami luka parah di bab kepalanya
  2. Apel pagi dihadiri pegawai yang suka mengunyah apel
  3. Pidato pejabat itu sangat masbodoh terdengar
  4. Mental pejabat itu perlu diperbaiki
  5. Ia lulus lewat pintu belakang
 7. Tindakan anarkis itu sebagai suatu manifestasi kemarahan hatinya.
  Arti dari kata manifestasi pada kalimat di atas ialah ….

  A. Perwujudan D. Peningkatan
  B. Pengungkapan E. Pengejawantahan
  C. Penambahan
 8. Kini lembaga penelitian itu telah dilengkapi dengan peralatan sophisticated.
  Padanan kata yang sempurna dari kata yang dicetak miring pada kalimat di atas ialah ….

  A. Canggih D. Baru
  B. Modern E. Rumit
  C. Terkini
 9. Para relawan membantu evakuasi korban pasca tsunami.
  Makna kata evakuasi ialah ….

  1. Pemindahan dari kawasan berbahaya
  2. Pengangkatan mayit yang berserakan
  3. Penyelamatan secara darurat
  4. Penyaluran secara tepat
  5. Pencegahan bahaya
 10. Makna kata kepala berikut ini yang sesuai dengan kata yang mengikutinya ialah ….
  1. Kepala rumah tangga
  2. Kepala suku
  3. Kepala gula
  4. Kepala langit
  5. Kepala air
 11. Perdebatan kedua belah pihak yang memiliki paradigma yang berbeda tidak akan dapat mencapai solusi yang saling memuaskan.
  Kata paradigma dalam kalimat tersebut berarti ….

  1. Kepentingan kelompok
  2. Landasan teori
  3. Kerangka fikir
  4. Sudut pandang
  5. Cara kerja
 12. Kelompok usaha berdikari Maju Jaya hanya menghasilkan kerajinan tangan peci rajut. Setelah beberapa lama berlangsung pemasarannya mulai tersendat. Sebagai solusinya diharapkan ……. produksi.
  Kata yang sempurna untuk melengkapi kalimat di atas ialah …..

  A. Penambahan D. Inovasi
  B. Peningkatan E. Diversifikasi
  C. Kreativitas
 13. Dalam kalimat berikut ini yang terdapat kata yang mengalami perluasan makna ialah ….
  1. Dalam lima tahun bengkel yang meeka kelola telah menghasilkan pemasukan tidak kurang dari lima puluh juta sebulan.
  2. Peran yang tidak pernah bolos dalam setiap pementasan srimulat ialah jongos.
  3. Sejak dahulu sampai sekarang profesi guru identik dengan keprihatinan dan kemelaratan.
  4. Banyak tabib terkenal diundang untuk menyembuhkan penyakit asing sang putri.
  5. Dewasa ini banyak bermunculan LSM yang memperjuangkan nasib perempuan.
 14. Karena waktu itu tidak ada payung hukumnya yang berupa undang-undang BUMN atau privasi, maka ada problem besar sekitar prosedur privatisasi, kejaksaan pun dengan mudah mematahkan …… sang menteri.
  A. Pembelaan D. Langkah
  B. Argumen E. Tindakan
  C. Sanggahan
 15. Reklamasi diperjuangkan atas dasar harapan pemerintah provinsi DKI untuk merevitalisasi pantai Jakarta. Selama ini pantai Jakarta dianggap tidak tertata dengan baik, rusak, dan kumuh.
  Kata yang sempurna untuk menggantikan kata yang dicetak tebal pada kalimat di atas ialah ….

  A. Memperbaiki D. Meningkatkan
  B. Membersihkan E. Memperindah
  C. Memperluas