Home Blog Page 381

Buku Akidah Akhlak MI MTs dan MA Kurikulum 2013

Kumpulan Buku Paket Akidah Akhlak Kurikulum 2013 - Pendidikan Agama Islam yang diterapkan di sekolah telah banyak mengalami kemajuan dalam peningkatan penggunaan buku paket yang berkualitas. Salah satu buku yang ketika ini banyak digunakan...

Buku Paket Quran Hadis MI MTs MA Kurikulum 2013

Buku Paket Quran Hadis MI MTs MA Kurikulum 2013 - Salah satu mata pelajaran yang ada di sekolah yang berciri khas islam memiliki mata pelajaran yang tidak diajarkan pada sekolah umum, menyerupai mata pelajaran...

Buku Paket SKI MI MTs MA Kurikulum 2013

Buku Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) Kurikulum 2013 - Mata pelajaran SKI dapat dijumpai pada sekolah yang bernuansa islami menyerupai madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah. Mata pelajaran SKI ini mengupas segala hal yang...

Materi Pelajaran SKI Kelas 3 MI/SD Semester 1/2 Kurikulum 2013

Materi Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Kelas 3 - Sahabat setia buku paket, berguru ialah suatu kewajiban bagi seorang pelajar atau penerima didik, alasannya ialah dengan berguru maka harapan kau akan tercapai. Belajar tidak...