Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 1 + Kunci Jawaban

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Selamat datang di blog kumpulansoaltest.blogspot.com
 
Pada kesempatan kali ini akan kami bagikan teladan latihan Soal UAS / Ulangan Akhir Semester 1 (Ganjil) Kelas 5 / V SD Mapel Bahasa Jawa dan kunci jawaban – Kurikulum 2006 ( KTSP )
Cuplikan :

I.     Wenehana tandha ping (x) ing huruf a, b, c, dan d tumrap wangsulan kang koanggep paling bener!
1.      Jinise wacan/bacaan werna-werna, kang pas diwaca dening bocah yaiku …
a. artikel
c. sinetron
b. dongeng
d. novel
2.      Manawa wangsulane/jawabane “iya”, pitakon kang mathuk/cocok yaiku …
a. Pira regane tas iki?
c. Sapa jenenge bapakmu?
b. Apa omahmu ing Kebumen?
d. Kapan kowe sunat?
3.      Crita kang ora kalebu cerita yaiku …
a. Perang Diponegoro
c. Keong Mas
b. Kancil Nyolong Timun
d. Buta Ijo
4.      Crita kewan-kewan kang mampu ngomong kaya manungsa, diarani …
a. sage
c. legenda
b. mite
d. fabel
5.      Bocah sekolah saiki kudu ngrampungake pendhidikan dhasar suwene … taun.
a. 9
c. 7
b. 8
d. 6
6.      Bocah kok saben dina “dhuwat-dhuwit” bae. Maksude bocah mau seneng …
a. ngilangake dhuwit
c. njaluk dhuwit
b. dolanan dhuwit
d. ngentekake dhuwit
7.      Pumpung esih bocah, kudu gelet kawruh. Kawruh tegese …
a. tuku
c. lagu
b. ilmu
d. buku
8.      Crita rakyat sing asale saka Jawa Barat, yaiku …
a. Sangkuriang
c. Jaka Tingkir
b. Jaka Tarub
d. Jaka Kendhil
9.      Ki Hajar Dewantara ngedegake Sekolah Taman Siswa ing kutha …
a. Semarang
c. Solo
b. Jakarta
d. Yogyakarta

KUNCI JAWABAN Bahasa Jawa Kelas 5 SD

I.
1.        B
2.        B
3.        A
4.        D
5.        A
6.        C
7.        B
8.        A
9.        D
10.    D
11.  C
12.  B
13.  D
14.  A
15.  C
16.  D
17.  C
18.  A
19.  C
20.  D
21.  C
22.  A
23.  A
24.  D
25.  B

Silakan klik link di bawah ini untuk men unduh soal selengkapnya :

Baca Juga:  Soal UAS IPA Kelas 5 SD Semester 1 (Ganjil) KTSP
Demikianlah contoh Soal UAS / Ulangan Akhir Semester 1 Kelas 5 SD Mapel Bahasa Jawa beserta kunci tanggapan – (KTSP). Semoga Bermanfaat.

UAS 1 Kelas 5 selengkapnya :

Kumpulan Soal UAS Kelas 5 SD Semester 1 (Ganjil) Lengkap