Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 6 Semester 1 dan Kunci Jawaban

Berikut yakni cuplikan dari Soal dan Kunci Jawaban

Ulangan Akhir Semester ( UAS ) 
Pelajaran : Bahasa Jawa
Kelas 6 Semester 1 (Ganjil)


                  Wacanen  sing premati !
                                                                     R.A.KARTINI                       
                                               R.A.Kartini   miyos  tanggal  21  April  taun  1879  ing  Mayong , Jepara ,
                    Jawa  Tengah.   Panjenengane   putrine   Raden  Arya   Sasradiningrat ,  bupati                       
                    ing  Jepara .    Sanajan ramane  dadi  bupati ,   R.A.Kartini  tansah   nggalih   nasibe
                    bangsane.    Utamane   nasibe   para   putri   Indonesia     sing  dhek  semana   ketinggal-     
                    an   banget   kemajuane   karo   para   putra.   Malah   wiwit   cilik   para   putri   dipingit            
                    dening   wong   tuwane.
                                                Kagawa  saka  rasa  asihe  marang  bangsane , utamane  para  putri R.A.
                    Kartini  ngedegake     sekolahan   kanggo  mulang  wuruk  para  putri  supaya  bisa   pin-
                    ter  lan  prigel  .Sekolahan  iku  didegake  sawise  R.A.Kartini  dhaup  karo  Raden  Mas 
                    Adipati  Arya  Jayahadiningrat  taun  1903.  Raden  Mas Adipati  Arya  Jayahadiningrat
                    Iku  bupati  ing  Rembang .           
                   
              ——————————————————————————————————————–
                I .WENEHANA  TANDA  PING   ( X )  AKSARA   a  , b,  c,  UTAWA  d ,  ING  SANGAREPE                                                                         
                    WANGSULAN  SING  BENER  !
              
                 1 Apa  irah-irahane  wacan ing  ndhuwur    ?    
         
                                        a.R.A.Kartini                     c.R.M.Jayahadiningrat
                                        b.R.A.Sastradiningrat        d.R.A.Jayahadiningrat      
      
                                                             
                2. Isine  wacan  ing  ndhuwur  nyritakake  perjuanganane  Ibu  Kartini  ing  babagan  .  .   .   .                                                                                              
                          a. Kesehatan                         c.Pertanian
                                        b. Pendidikan                        d, Lingkungan
Silakan klik link di bawah untuk melihat soal dan kunci balasan

  >> Selengkapnya <<

Soal UAS 1 Kelas VI selengkapnya :
Kumpulan Soal UAS Kelas 6 SD Semester 1 + Kunci Jawaban