Soal UAS Bahasa Jawa Kelas X XI XII Semester 1 Ganjil

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Selamat datang di blog kumpulansoaltest.blogspot.com Pada kesempatan kali ini akan kami bagikan teladan latihan Soal UAS / Ulangan Akhir Semester 1 (Ganjil) Kelas X, XI, XII SMA / MA Mapel Bahasa Jawa

Cuplikan Soal UAS Semester 1 Kelas X mapel Bahasa Jawa :

I.     Berilah tanda silang ( x ) pada karakter a, b, c, d atau e pada balasan yang paling benar! 

1.        Pawarta kang ditujokake kanggo umum, kang surasane menehi pangreten tumrap sawijining prastawa diarani ….

a.       Layang                                          d. selebaran

b.       wara-wara                                     e. sedhahan

c.        majalah 

2.        Wara-wara kang surasane bela sungkawa diarani ….  

a.       Brosur                                            d. iklan

b.       Majalah                                        e. sayembara

c.        Lelayu

3.        Wara-wara kang surasane nawakake sawijining barang utawa papan diarani ….

a.       Brosur                                            d. iklan

b.       Majalah                                        e. sayembara

c.        Lelayu      
    

4.        Wara-wara kang surasane andon kewasisan, cangkriman utawa pitakonan diarani …

a.       Brosur                                            d. iklan

b.       Majalah                                        e. sayembara

c.        Lelayu

5.        Perangan kang kudu ana ing sajroning panulise wara-wara kajaba …

a.       titi mangsa                    d. purwaka basa

b.       peprenahan                  e. satata basa

c.        surasa basa

Cuplikan Soal UAS Semester 1 Kelas XI mapel Bahasa Jawa:

I.     Berilah tanda silang ( x ) pada karakter a, b, c, d atau e pada balasan yang paling benar! 

Cuplikan Soal UAS Semester 1 Kelas XII mapel Bahasa Jawa :

I.     Berilah tanda silang ( x ) pada karakter a, b, c, d atau e pada balasan yang paling benar! 

 Silakan klik link di bawah untuk men unduh soal selengkapnya :

Soal UAS Bahasa Jawa Kelas X SMA / MA Semester 1 (Ganjil) : Soal 1 (Dan Kunci Jawaban) – Soal 2 –

Soal UAS Bahasa Jawa Kelas XI SMA / MA Semester 1 (Ganjil) : Soal 1 – Soal 2 – 

Soal UAS Bahasa Jawa Kelas XII SMA / MA Semester 1 (Ganjil)
: Soal 1 – Soal 2 – 

Soal terkait :
Kumpulan Soal UAS Kelas X Semester 1 (Ganjil) Lengkap
Kumpulan Soal UAS Kelas XI Semester 1 (Ganjil) Lengkap
Kumpulan Soal UAS Kelas XII Semester 1 (Ganjil) Lengkap

Demikianlah contoh Soal UAS / Ulangan Akhir Semester 1 (Ganjil) Kelas X, XI, XII Mapel Bahasa Jawa. Semoga Bermanfaat.