Soal UTS Aqidah Akhlak Kelas X XI XII Semester 1 (Ganjil)

Assalamu’alaikum wr. wb. Selamat datang di blog kumpulansoaltest. Pada kesempatan kali ini akan kami bagikan pola latihan Soal MID / UTS / Ulangan Tengah Semester 1 (Ganjil) Kelas X, XI, dan XII MA Mapel  Aqidah Akhlak

Cuplikan Soal Kelas XII :

ULANGAN TENGAH SEMESTER GANJIL 

KELAS X
TAHUN PELAJARAN 20… / 20….

Mata Pelajaran :  Aqidah Akhlak


Pilihlah balasan a, b, c, d dan e yang menurut anda benar !
1.      Aqidah ialah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh insan yang berdasarkan logika wahyu, dan fitrah. Kebenaran itu ditanamkan di dalam hati serta diyakini kesahihan dan kebenarannya secara pasti, serta menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Definisi aqidah tersebut ialah pendapat….
a.   Abu Bakar Jabr Al-Jazairy                                              d. Ibnu Taimiyah
b.  Muhammad Abduh                                                         e. Hasan Al-Banna
c.   Mahmud Syaltut
2.      Kata aqidah seakar dengan kata Al-‘Aqdu yang berarti ….
a.   penyatuan dari semua ujung benda
b.  penyatuan dari semua unsur
c.   penyatuan dari semua keraguan
d.  penyatuan dari semua kemauan
e.   penyatuan dari semua impian yang baik
3.      Kata aqidah yang kini sudah menjadi bab dari kosakata bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab yang berarti ….
a.   yang diragukan hati                                             d. yang diterima hati
b.  yang diikuti hati                                                   e. yang ditanamkan dalam hati
c.   yang dipercayai hati
4.      Relevansi antara kata ‘Aqoda dan ‘Aqidah ialah keyakinan itu tersimpul dengan kukuh dalam hati, bersifat mengikat, dan mengandung ….
a.   persetujuan                                                                     d. penekanan
b.  perjanjian                                                                       e. persamaan
c.   penajaman
5.      Tauhid merupakan inti rukun kepercayaan dan merupakan ….
a.   causa esa                                                                        d. prima causa
b.  esa causa                                                                        e. kharisma esa

Silakan klik link di bawah untuk men unduh soal selengkapnya :


Soal Mid / UTS Aqidah Akhlak Semester 1 / Gasal : Kelas X

Soal Mid / UTS Aqidah Akhlak Semester 1 / Gasal : Kelas XI

Soal Mid / UTS Aqidah Akhlak Semester 1 / Gasal : Kelas XII

Note : Hanya soal, tidak tersedia kunci jawaban

Soal Terkait :
Kumpulan Soal UTS Semester 1 Ganjil Kelas X Lengkap 
Kumpulan Soal UTS Semester 1 Ganjil Kelas XI Lengkap 
Kumpulan Soal UTS Semester 1 Ganjil Kelas XII Lengkap  

Demikianlah contoh Soal UTS / Ulangan Tengah Semester 1 (Ganjil) Kelas X, XI, XII MA Mapel  Aqidah Akhlak. Semoga Bermanfaat.