Soal UTS Ganjil IPA Kelas 3 Semester 1 Terbaru

Kumpulansoalulangan [dot] Com – Terbaru Soal latihan “Soal UTS Ganjil IPA Kelas 3 Semester 1 Terbaru” 35 butir soal terdiri dari 20 Pg, 10 Isian Singkat dan 5 essay. Disusun berdasarkan kurikulum KTSP. Silahkan didownload untuk putra putri tercintanya sebagai sarana latihan. Tahun 2016 – 2017

Download Soal UTS Ganjil IPA Kelas 3 Semester 1 Terbaru KTSP tematik 2015

Berikut ialah Contoh Soal UTS Ganjil IPA Kelas 3 Semester 1 Terbaru, yaitu :

1. Pilihlah a, b, c, atau d dengan cara memberi tanda silang pada balasan yang paling benar !

1. Cacing yang tidak memperoleh oksigen akan mati. Cacing membutuhkan oksigen untuk . . .
a. Tumbuh
b. Berkembang biak
c. Bernapas
d. Bergerak

2. Andri lupa memberi pelet pada ikan-ikan di akuarium selama lima hari. Ternyata banyak ikan yang mati. Hal tersebut menerangkan bahwa makhluk hidup memerlukan . . .
a. Udara
b. Sinar matahari
c. Makanan
d. Cahaya

3. Pada percobaan kacang hijau, yang pertama tumbuh dikala pertama kali ditanam ialah . . .
a. Daun
b. Bunga
c. Batan
d. Akar

4. Makanan yang banyak mengandung zat penghasil energy ialah . . .
a. Jeruk
b. Sayuran
c. Nasi
d. Mangga

5. Pak Yudi mempunyai kambing 2 ekor jantan dan betina. Setelah 2 tahun kambingnya menjadi 5 ekor. Hal tersebut menerangkan bahwa kambing tersebut . . .
a. Beternak
b. Berkembang biak
c. Menyusui
d. Bernapas

6. Contoh hewan yang hidupnya di darat dan di laut ialah . . .
a. Udang
c. Jaguar
b. Kelinci
d. Katak

7. Kambing termasuk golongan hewan . . .
a. Herbivora
c. Omnivora
b. Carnivora
d. Hermaprodit

8. Burung termasuk hewan . . .
a. Ovivar
b. Vivivar
c. Ovovivar
d. Ovo

9. Dibawah ini ialah tumbuhan yang termasuk monokotil . . .
a. Mangga
b. Durian
c. Jambu
d. Rambutan

10. Ciri tumbuhan monokotil diantaranya ialah . . .
a. Daunnya menyirip
b. Dahannya basah
c. Bijinya tunggal
d. Bijinya berbelah dua

11. Buaya berkembang biak dengan . . .
a. Bertelur
b. Melahirkan
c. Beranak
d. Bertelur dan beranak

12. Contoh hewan amfibi ialah . . .
a. Ikan
b. Salamander
c. Kambing
d. Lumba lumba

13. Ibu mengandung bayinya secara normal selama . . .
a. 12 bulan
b. 6 bulan
c. 8 bulan
d. 9 bulan

14. Ciri makhluk hidup ialah dibawah ini, kecuali . . .
a. Bergerak
b. Tumbuh
c. Memerlukan
d. Tidur

15. Istirahat yang paling baik ialah . . .
a. Nonton
b. Bermain music
c. Duduk santai
d. Tidur

16. Makanan yang sehat ialah menyerupai dibawah ini, kecuali . . .
a. Bebas pengawet
b. Bersih
c. Kadaluarsa
d. Bebas kuman

17. Sumber protein yang berasal dari tumbuhan ialah . . .
a. Daging
b. Temple
c. Susu
d. Telur

18. Ciri udara bersih ialah . . .
a. Kotor
b. Berkabut
c. Berbau asap
d. Segar

19. Bahan dibawah ini yang dapat mencemari air ialah . . .
a. Sampah
b. Tanah
c. Asap
d. Ikan

20. Berikut ialah yang bukan ciri lingkungan sehat ialah . . .
a. Keadaan udara segar
b. Terdapat rumah mewah
c. Pemukiman tertata rapi
d. Saluran air terawatt

II. Isilah titik titik dibawah ini dengan balasan yang sempurna !

21. Tumbuhan bijinya berkeping dua disebut . . .
22. Contoh tumbuhan batang berkayu diantaranya ialah . . .
23. Burung pipit ialah hewan pemakan . . .
24. Ikan berenang, burung terbang, ialah bukti bahwa makhluk hidup . . .
25. Ikan bernapas menggunakan . . .
26. Fungsi karbohidrat ialah . . .
27. Dalam buah buahan terkadung . . . yang diharapkan oleh tubuh.
28. Pengganti sel sel yang rusak ialah salah satu fungsi dari zat . . .
29. Salah satu ciri air bersih ialah . . .
30. Contoh sampah yang tidak mudah hancur ialah  .. .

III. Essay !

31. Apa saja yang dapat mencemari air ?
32. Tuliskan 4 materi makanan yang mengandung karbohidrat !
33. Tuliskan 4 ciri ciri pertumbuhan pada makhluk hidup !
34. Bagaimana cara menerangkan bahwa tumbuhan bergerak ?
35. Mengapa daun putri aib dikala disentuh pribadi menguncup ?